Murolekosken tila · Mennyttä aikaa · Maa- ja metsätalous

Maa- ja metsätalous

Muroleenkanavanseudun maanviljelystä ei ole tarkempia tietoja ajalta ennen isoajakoa.

Muroleenkosken tilalla on peltoalaa ollut ainakin 1800-luvun alkupuolelta ja mahdollisesti jo aikaisemminkin. Emäntänä tilalla oli 1800-luvun alkupuolella Kaisa Matintytär, joka kuoli 1834.

1892 laaditussa ns.Wallen torpan vuokrasopimuksessa mainitaan nykyisinkin käytössä olevat Murolekosken viljelykset Hekkalanpelto ja Kokinvainio. Samana vuonna tilanomistaja, Lilli Thesleff, vuokrasi tilan viljelysmaat lampuoti Manu Alaruhalalle. Vuokrasopimus oli voimassa vuoteen 1898 saakka. Tällöin Gabriel Snäll osti Murolekosken tilan.

Gabrien Snäll oli saanut metsäalan koulutuksen. Häntä pidettiin hyvin vaikeasti lähestyttävänä ja ylpeänä miehenä, joka oli tilan metsänhoidosta hyvin tarkkana. Maanviljelys oli jo aikaisempienkin omistajien ajalta enemmän tai vähemmän retuperällä.

Tilalla oli 1920-30-luvulla paljon karjaa. Suuressa kivinavetassa oli paikkoja 35 lehmälle. Myös hevosia oli runsaasti.

Suuri karja vaati paljon hoitajia ja suuressa talossa riitti tietenkin myös muuta työtä. Ennen sotiamme saattoi Murolekoskella olla samanaikaisesti kaksikin muonamiestä perheineen sekä karjakko, emännöitsijä, keittiöapulainen ja vielä tarpeen mukaan piikoja ja renkejä.

Maitotuotteet myytiin niin kyläläisille kuin meijeriin.

Murolekosken tila | Ylläpito | Kotisivuton.fi