Murolekosken tila · Mennyttä aikaa · Murolekoski ja kalastus

Murolekoski ja kalastus

Kirjailija Ernst Lampénin kertomus  antaa ymmärrystä kalarunsaudesta 1890-luvulta.

" Eivät ne forellit antaneet rauhaa. Eipä niin, että ne olisivat tunkeutuneet silmille, mutta ne syöksyivät kosken pyörteistä niin korkealle, ettei niitä malttanut olla seuraamatta. En ole sellaista rajua forellin hyppimistä nähnyt kuin Muroleen koskessa."

Vuodesta 1637 asui Murolekoskella isovihaan (1713-1721) saakka ja vielä sen jälkeenkin kaksi tai useampiakin kalastajia;näistä yksi on todennäköisesti ollut Kangasalan Liuksialan kartanon kalastaja. Vuonna 1670 taas kaikki kolme Muroleenkoskella asunutta olivat valtioneuvos ja maaherra Lorenz Creutzin kalastajia. Näin kertovat vanhat Ruoveden historian kirjat.

Entisen Murolekosken isännän, Otto Mähösen kertoman mukaan koskella toimivat 1920- ja 1930- luvuilla valtion palkkaamat kalastajat. Heidän tehtävänään oli pyydystää kutukaloja, taimenia ja siikoja ja lypsää nämä ottaen mäti talteen ja päästää kutukalat vapauteen tai luovuttaa Murolekosken  isäntäväelle. Kerrotaan, että näin pyydetyissä kutukaloissa oli vielä 1940-luvulla runsaasti 8-10 kiloisia taimenia.

      Nykyisin Murolekoski on r a u h o i t e t t u  

      kalastukselta.

Murolekosken tila | Ylläpito | Kotisivuton.fi